Ga naar inhoud

Streamen op Tedeapolis

Introductie

Dit document is opgesteld om wat duidelijkheid te bieden wat betreft het streamen op Tedeapolis. Het is uiteraard toegestaan om te streamen op Tedeapolis, echter zijn hier wel regels aan verbonden.

 • Het is aan te raden dat als je live bent, en de Discord chat is te horen op stream, dat je een rood balletje voor jouw naam zet: :red_circle:
 • Zorg er voor dat de mensen met wie je in Discord zit, dat deze van jouw streaming af weten
 • Je bent als streamer een visite kaartje voor Tedeapolis. Mochten er dingen gebeuren, laat het ons weten.
 • Doordat je jezelf vrij makkelijk in de picture zet, kunnen wij wat strenger zijn tegen streamers aangezien we live beelden van ze hebben.
 • Mocht je iets zien bij een andere streamer wat je niet bevalt. Spreek dan een stafflid aan.
 • FailRP, RDM, VDM en dat soort zaken On-Stream (ook off-stream natuurlijk) wordt direct bestraft.
 • De naam Tedeapolis moet in de titel van de stream staan zodat het ook door ons gevonden kan worden.
 • Het is niet toegestaan om drugs locaties te streamen.

Sancties

 • Bij het streamen van een drugs locatie zal er een ban van een week uitgedeeld voor de eerste keer bij een volgende overtreding zal er overworden gegaan naar een ban van een maand.

Bepaling en rechten

 1. Opgenomen of gepubliceerd materiaal zoals video, audio of elk ander beeldmateriaal gecreëerd door het gebruiken van onze diensten, blijft voor de duur van 12 maanden intellectueel eigendom van Tedeapolis. Dit recht zal ingaan vanaf publicatie datum.
 2. Tedeapolis behoudt zich het recht tot het eisen van verwijdering binnen 24 uur van video, audio of beeldmateriaal in welke vorm dan ook bij overtreding van de Algemene Plaatselijke Verordening Tedeapolis 2020. Tedeapolis geeft de gebruiker dus 24 uur om de publicatie offline te halen.
 3. Tedeapolis behoudt zich het recht tot het eisen van verwijdering binnen 24 uur van video, audio of beeldmateriaal in welke vorm dan ook bij content dat imago schade kan opleveren. Tedeapolis geeft de gebruiker dus 24 uur om de publicatie offline te halen.
 4. Tedeapolis kan een schadeloosstelling opleggen van maximaal 10.000,- euro wanneer een gebruiker dusdanig bewust of redelijkerwijs ongegrond imago schade toebrengt aan Tedeapolis.
 5. Tedeapolis neemt afstand van het recht op inkomsten dat een gebruiker van de diensten van Tedeapolis omzet. Tedeapolis heeft dus geen enkel recht op gegenereerde inkomsten van een gebruiker.
 6. De intellectuele eigendommen van Tedeapolis zijn af te kopen, Voor meer informatie hierover neem contact op met Tedeapolis.
 7. Tedeapolis behoudt zich het recht om een dwangsom van 150 euro per dag op te leggen, Deze dwangsom zal enkel door Tedeapolis opgelegd kunnen worden wanneer een gebruiker de publicatie van hem of haar bij overtreding van de Algemene Plaatselijke Verordening Tedeapolis 2020 niet binnen 24 uur offline haalt.
 8. Tedeapolis behoudt zich het recht tot verwijdering van een gebruiker bij overtreding van de Algemene Plaatselijke Verordening Tedeapolis 2020.
 9. Gebruiker gaat akkoord met alle bovenstaande bepalingen en rechten zodra deze gebruik maakt van onze services. De services zijn bepaald op het gebruik van onze game hosting genaamd "[NL-BE] Tedeapolis | RolePlay" aanwezig op FiveM en of gebruik van onze discord server genaamd "Tedeapolis RolePlay".

Laatst geüpdatet op: 2020-11-26